HC-60 - akumulator 60Ah

Seria HIGH CURRENT AGM 12V » HC-60 - akumulator 60Ah

 • Akumulator Hollywood HC-60
  Akumulator Hollywood HC-60

Wysoka sprawność oraz możliwość dostarczenia dużej impulsowej wartości prądu, pozwalają używać HC-60 jako podstawowego lub dodatkowego akumulatora zasilającego system car audio, albo jako wydajniejszego zamiennika fabrycznego akumulatora rozruchowego w małych i średnich pojazdach. Wąski profil ułatwia również montaż w samochodach japońskich, np. Honda i Mitsubishi. Inne zastosowanie: w samochodach wymagających częstego uruchamiania lub często eksploatowanych na krótkich odcinkach (np. firmy kurierskie, miejscy dostawcy towarów, samochody z systemem „start-stop”, itp.). Parametry akumulatorów Hollywood są podawane według SAE. Warunki występujące podczas zasilania sprzętu car audio najlepiej odzwierciedla norma PCA (Pulse Cranking Amps), która również dobrze reprezentuje warunki występujące w trakcie normalnej codziennej eksploatacji pojazdu, podczas której rozrusznik jest uruchamiany impulsowo przeważnie na kilka sekund (typowo do ok. 3 sek.).

  

 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 

 • prąd rozruchowy 30 sek./-18°C (CCA-SAE):  450 A
 • prąd w impulsie rozruchowym/uderzeniowym ok. 3 sek. (PCA):  1250 A
 • prąd maksymalny w krótkim impulsie zwarciowym (Max SCA):  2500 A
 • pojemność nominalna:  60 Ah       
 • rekomendowany dla urządzeń i systemów car audio o mocy do:  1800 W
 • napięcie w stanie pełnego naładowania bez obciążenia:  12,8 - 12,9 V 
 • napięcie graniczne wskazujące stan głębokiego rozładowania:  10,5 V  
 • napięcie ciągłego ładowania (np. w UPS): 13,5 - 13,8 V 
 • napięcie cyklicznego ładowania (np. w samochodzie):  14,4 - 15,0 V,  idealnie: 14,7 V  
 • waga:  17,5 kg
 • wymiary bez terminali (dł. / szer. / wys.):  228 / 137 / 208 mm            
 • terminal dodatni po lewej stronie (L+)
 • wyposażenie standardowe:  śruby dla konektorów oczkowych 
 • wyposażenie opcjonalne:  terminale słupkowe Hollywood HP-38 (sprzedawane oddzielnie) 

 

 • bezobsługowa technologia AGM
 • szczelna obudowa z wewnętrzną rekombinacją gazów i zaworami bezpieczeństwa (VRLA) 
 • brak emisji gazów podczas normalnej eksploatacji
 • niska rezystancja wewnętrzna - to szybsze ładowanie i sprawniejsze oddawanie mocy o dużych wartościach  
 • elektrody wykonane z ołowiu o najwyższej czystości 99,99% pochodzącego z pierwotnej produkcji (nie z recyklingu)
 • wysoka żywotność oraz podwyższona odporność na głębokie rozładowania, wstrząsy i wibracje
 • kilkukrotnie wyższa ilość możliwych cykli ładowania i rozładowania w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami
 • niższa podatność na zjawisko samorozładowania
 • możliwość montażu w dowolnej pozycji (za wyjątkiem dnem do góry) 

 

Stan naładowania według napięcia zmierzonego na akumulatorze bez obciążenia (min. 12 godz. po jego naładowaniu):
100%:  12,8+ V - OK, pełne naładowanie
  90%:  12,77 V - OK, niewielkie niedoładowanie 
  80%:  12,65 V - akceptowalne rozładowanie - zalecane doładowanie konserwacyjne
  75%:  12,50 V - konieczne doładowanie - dłuższa eksploatacja grozi stopniowym obniżaniem parametrów
  50%:  12,25 V - doładuj jak najszybciej - zagrożenie szybko postępującym zasiarczeniem akumulatora 
  25%:  11,90 V - doładuj natychmiast - pozostawienie w tym stanie nieodwracalnie uszkodzi akumulator 
    0%:  11,60 V - doładuj natychmiast - pozostawienie w tym stanie nieodwracalnie uszkodzi akumulator 
    0%:  10,50 V - głębokie rozładowanie - akceptowalne tylko przez któtki czas w awaryjnych sytuacjach 
 
Przechowywanie lub eksploatacja przez dłuższy czas akumulatora w stanie niepełnego naładowania (poniżej 80%) grozi stopniowym obniżaniem jego parametrów i w konsekwencji trwałym uszkodzeniem akumulatora. Tego rodzaju uszkodzenia nie są objęte gwarancją. W celu maksymalnego wydłużenia żywotności akumulatora, zalecamy jego regularne, konserwacyjne doładowywanie co ok. 2-3 tygodnie, przy pomocy ładowarki z elektroniczną kontrolę procesu ładowania, posiadającą opcję ładowania akumulatorów AGM napięciem 14,7V (np. marki CTEK).   

 

WAŻNE !
W przypadku montażu akumulatora w sąsiedztwie silnych źródeł ciepła (np. w komorze silnika), konieczne jest stosowanie dodatkowych grodzi, obudów lub kaset ochronnych, zabezpieczających i izolujących akumulator przed bezpośrednim szkodliwym działaniem wysokiej temperatury. Brak tego rodzaju zabezpieczeń skutkuje obniżeniem parametrów i wydajności akumulatora oraz może mieć wpływ na skrócenie jego żywotności lub utratę gwarancji.  

 facebook-essa